Nyomtatványok, bizonylatok

Letölthető nyomtatványok - Pénzügyi Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Tervezési és Kontrolling Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Vagyongazdálkodási Igazgatóság

  • Leltárellenőrzési és Selejtezési Osztály

Letölthető nyomtatványok - Üzemeltetési Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Biztonsági Igazgatóság


Letölthető nyomtatványok - Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - HR Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Informatikai Szolgáltató Központ

Letölthető nyomtatványok - Jogi Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Pályázati Központ

Letölthető nyomtatványok - Debreceni Egyetem, Lakásbizottság

 

PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Utolsó frissítés dátuma
Előlegbekérő okmány kiállítást kezdeményező lap 2015.07.03
Nyilatkozat - Az általános forgalmi adó törvényben szabályozott termékekkel kapcsolatos fordított adózás alkalmazásához 2015.07.03
Összesítő kimutatás beszedett bevételről 2015.07.03
Számla kiállítást kezdeményező lap 2020.03.19
Elszámolás a saját gépjármű hivatali célú használatáról 2016.03.05
Eseti utazás útiköltség-elszámolása 2017.09.20
Gépjármű használati nyilvántartás hivatali célú igénybevételhez 2017.09.20
Készpénzes számlák kísérőjegyzéke 2015.07.03
Készpénzes számlák kísérőjegyzéke - összevont 2015.07.03
Költségtérítési díjak átvállalásának kísérőjegyzéke 2015.07.03
Meghívólevél külföldi magánszemély hivatali célú látogatására 2015.07.03
Munkába járás utazás útiköltség-elszámolása 2017.09.20
Pénzügyi fedezet igazolás - előleg utalás esetén 2015.09.23
Szakmai beszámoló 2015.09.23
Szolgáltatás megrendelését kezdeményező lap 2015.09.23
Tárgyi eszközök és immateriális javak állományba vételi adatlapja 2016.03.05
XLSX Állományban lévő tárgyi eszközök kiegészítő adatlapja 2016.03.05
Teljesítés igazolás 2015.09.23
Utazási határozat 2015.09.23
Utazási határozat kiegészítő lapja 2015.09.23
Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 2015.09.23
Felelősségvállaló nyilatkozat (pénztáros, pénztáros-helyettes, pénzkelő részére) 2015.01.01
Jegyzőkönyv (pénztári eltérés esetére) 2015.01.01
Pénztári kazetta, lemezszekrény, páncélszekrény kulcsának, kódjának nyilvántartása 2015.01.01
Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 2015.01.01
Jegyzőkönyv (hamis pénz befizetésének esetére) 2015.01.01
Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról 2015.01.01
Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról 2015.01.01
Letétek nyilvántartása 2015.01.01
Készpénzfelvételi utalvány nyilvántartása 2015.01.01
Eseti meghatalmazás 2015.01.01
Meghatalmazás (egyszeri alkalomra) 2015.01.01
Átadás átvételi elismervény 2015.01.01
Átadó jegy – Leltárköteles anyag átadás-átvétele gazdasági egységek között 2016.12.08
Rendelkezési jegy – Leltárköteles anyag átadás-átvétele gazdasági egységeken belül 2016.12.08
Átadójegy - Tárgyi eszköz átadás-átvétele gazdasági egységek között 2016.12.08
Rendelkezési jegy - Tárgyi eszköz átadás-átvétel gazdasági egységeken belül 2016.12.08
ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Üzemeltetési Igazgatóság nyomtatványai
Igénybejelentő lap személygépkocsi, autóbusz igénylés belföldi/külföldi útra 2017.01.13
BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
Biztonsági Igazgatóság nyomtatványai
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezése 2015.09.23
Gépszemle jegyzőkönyv 2015.09.23
Igazolás aratási-betakarítási munkálatokra vonatkozó tűz- és munkavédelmi oktatásról 2015.09.23
Jegyzőkönyv aratási-betakarítási munkálatokban résztvevő dolgozók tűz- és munkavédelmi oktatásáról 2015.09.23
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése fával 2015.09.23
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése PB gázpalackkal 2015.09.23
A hő és füstelvezető havi felülvizsgálatának jegyzőkönyve 2015.07.03
Menekülési útirányt jelző lámpatestek, biztonsági világítás havi felülvizsgálatainak jegyzőkönyve 2015.07.03
Megbízás szervezeti egység munkavédelmi megbízott feladatainak ellátására 2015.07.03
Megbízás szervezeti egység tűzvédelmi megbízott feladatainak ellátására 2015.07.03
Megbízás szervezeti egység vegyszerfelelős feladatainak ellátására 2015.09.23
Megbízás szervezeti egység veszélyes hulladék megbízott feladatainak ellátására 2015.07.03
Kárigénybejelentés munkahelyi baleset kapcsán 2015.07.03
Kimutatás a tűzoltó készülékek negyedéves szemrevételezéssel történt ellenőrzéséről 2015.07.03
A füstgátló (tűzgátló) ajtók havi felülvizsgálatának jegyzőkönyve 2015.09.23
Jegyzőkönyv új dolgozók általános munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatásról 2015.07.03
Munkavédelmi üzembehelyezési engedély 2015.07.03
Átvételi bizonylat üzemi gyűjtőhelyre beszállított veszélyes hulladékról 2015.07.0
KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG
Beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó nyomtatványok
Ajánlatkérés nyomtatványminta 2022.12.16
Anyagmegrendelő 2022.12.16
Eszközmegrendelő 2022.12.16
Szolgáltatást megrendelést kezdeményező 2022.12.16
Értékelési jegyzőkönyv 2022.12.16
Aktuálisan beszerezhető informatikai termékek listái 2022.02.14
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó nyomtatványok
Tenderkezdeményező - általános közbeszerzésekhez 2022.12.16
Tenderkezdeményező - KK feladatellátási köréhez 2022.12.16
Az eljárások tervezett időigénye - Gantt diagram 2022.12.16
Elfekvő raktár
Engedély - elfekvő raktárból történő eszköz megvásárlására 2019.10.24
HR IGAZGATÓSÁG
HR nyomtatványok
  Keresőképtelenség jelentése és Tb ellátások  
Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt ellátáshoz 2024.01.22
Nyilatkozat üzemi balesetnek nem minősülő baleset körülményeiről 2024.01.16
Üzemi-baleseti-jegyzőkönyv 2024.01.16
Kérelem CSED igényléshez 2024.01.16
Kérelem GYED igényléshez 2021.11.22
Nyilatkozat CSED GYED együttes igényléséhez 2024.01.16
Kérelem CSED GYED ÖFD tovább folyósításához 2024.01.16
Kérelem a CSED GYED ÖFD lemondásához 2024.01.22
Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt GYED-re 2024.01.16
Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról GYED igényléséhez 2024.01.16
Igénybejelentés örökbefogadói díjra 2024.01.16
Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő elbírálásához 2021.11.22
Nyilatkozat gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsághoz 2021.11.22
Kérelem fizetés nélküli szabadság kiadása iránt - gyermek gondozása 2021.11.22
Kérelem munkába álláshoz 2021.11.22
  Jelenlét és változás jelentés  
Értesítés a munkavégzésben történt változásról 2021.11.22
Jelentés az alkalmazott betegség miatti mulasztásának változásáról 2021.11.22
Munkaidő igazoló lap mozgóbér elszámolása esetén (orvos munkakör) 2024.06.18
Munkaidő igazoló lap mozgóbér elszámolás esetén (szakdolgozó és eü-ben dolgozó munkakör) 2024.06.18
Munkaidő és távollét jelentés nem egészségügyi szervezeti egységek részére 2021.11.22
Munkaidő igazoló lap bérelszámoláshoz 2021.11.22
  Új alkalmazás kezdeményezés  
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 2021.11.22
Adóelőleg-nyilatkozat a 2024. évi családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről 2024.01.09
Adóelőleg-nyilatkozat a 2024. évi személyi kedvezmény érvényesítéséről 2024.01.09
Adóelőleg-nyilatkozat 2024. évi első házasok kedvezményének érvényesítéséről 2024.01.09
Adóelőleg-nyilatkozat a 2024. évi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről 2024.01.09
Adóelőleg-nyilatkozat a 2024. évi 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítéséről 2024.01.09
Adóelőleg-nyilatkozat a 2024 évi 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséhez 2024.01.09
Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata 2024 2024.01.09
Jogviszony létesítése munkaviszony_MT_jogviszony 2022.05.24
Jogviszony-létesítés kezdeményezése _eszjtv_orvos 2024.03.01
Jogviszony-létesítés kezdeményezése _eszjtv_szakdolgozó 2024.03.01.
Jogviszony-létesítés kezdeményezése hallgatói munkavégzés 2022.06.03.
Megbízás bankszámlára történő átutaláshoz 2021.11.22
Megbízás postai átutaláshoz 2021.11.22
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről 2022.07.18
Nyilatkozat SZÉP kártya juttatáshoz - új dolgozó 2022.05.24
Nyilatkozat TB igazolvány hiányáról 2021.11.22
Nyilatkozat biztosítási időről 2021.11.22
Nyilatkozat erkölcsi bizonyítvány hiányában egyes alkalmazási feltételek meglétéről 2021.11.22
Nyilatkozat jogviszony létesítésekor tartozásról munkáltatói igazolás hiányában 2021.11.22
Nyilatkozat kötelező oktatásról 2021.11.22
Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadság igénybevételéhez 2021.11.22
Nyilatkozat egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését megelőző foglalkoztatásról 2021.11.22
  Alkalmazás módosítás kezdeményezése  
Munkaszerződés módosítás MT foglalkoztatottak 2022.05.24
Munkaszerződés módosítás Eszjtv foglalkoztatottak részére 2024.03.01
  Jogviszony megszűnés  
Jogviszony megszüntetésének közös megegyezéssel történő kérelmezése 2021.11.22
Munkaviszony megszűnési lap 2021.11.22
Felmentés nők 40 éves nyugdíjazása miatt Egészségügyi szolgálati jogviszony 2021.11.22
  Adatváltozás bejelentés  
Adatváltozás bejelentő 2021.11.22
Adatváltozás esetén megbízás bankszámlára történő átutaláshoz 2021.11.22
Adatváltozás esetén megbízás postai átutaláshoz 2021.11.22
  Kérelem munkáltatói igazolás kiadásához  
Kérelem jövedelemigazoláson szereplő adatok egyeztetéséhez 2021.11.22
  Megbízási jogviszony  
Szerződés kezdeményező lap 2021.11.22
Nyilatkozat felhasználási szerződés díjának kifizetéséhez 2022.02.15
Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez 2022.02.15
Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez óradíj 2024.01.15
Nyilatkozat számlát benyújtó adószámmal rendelkező magánszemély óradíj kifizetéshez 2024.01.15
Nyilatkozat a számlát benyújtó adószámmal rendelkező részére történő kifizetéshez 2024.01.15
Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez külföldi megbízott esetén 2022.02.15
  Munkába járás költségeinek megtérítése  
Megállapodás munkába járás költségeinek megtérítéséről 2023.02.23
Nyilatkozat gépjárművel történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre való jogosultságról, bölcsődei ellátást igénybe vevő, vagy 10 év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermekkel rendelkező munkavállaló esetén 2023.02.23
Nyilatkozat a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénybe vételéhez 2023.02.23
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Mellékigénylés 2015.07.03
Közvetlen szám igénylés 2015.07.03
Személyi kód igénylés 2015.07.03
Mobiligénylés 2015.07.03
PÁLYÁZATI KÖZPONT
GINOP eljárásrend mellékletei
1. sz. melléklet Közalkalmazotti jogviszony létesítése 2018.05.28
2. sz. melléklet Nyilatkozat új alkalmazott bérszínvonalának megállapításához 2017.03.14
3. sz.melléklet Kimutatás új alkalmazott bérszínvonalának összehasonlításához 2017.03.14
4. sz.melléklet Munkaköri leírás sablon 2017.03.14
5. sz.melléklet Közalkalmazotti jogviszony módosítása 2017.03.14
6. sz.melléklet 15%-nál nagyobb személyi jellegű kiadás indoklása 2017.03.14
7. sz.melléklet Kereset-kiegészítést kezdeményező lap 2017.03.14
8. sz.melléklet Többletfeladat meghatározás 2017.03.14
9. sz.melléklet Havi szakmai beszámoló 2017.03.14
10. sz.melléklet Megbízási szerződést kezdeményező lap 2018.05.28
11. sz.melléklet Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez 2017.03.14
12. sz.melléklet Anyagmegrendelő 2017.03.14
13. sz.melléklet Teljesítés igazolás 2017.03.14
14. sz.melléklet Árajánlat kérés anyagbeszerzéshez 2017.03.14
15. sz.melléklet Árajánlatok kiértékelési jegyzőkönyve 2017.03.14
16. sz.melléklet Nyilatkozat-minta szakmai döntésről 2017.03.14
17. sz.melléklet Árajánlat kérés eszközbeszerzéshez 2017.03.14
18. sz.melléklet Eszközmegrendelő 2017.03.14
19. sz.melléklet Tenderkezdeményező dokumentum 2017.03.14
20. sz.melléklet Műszaki folyamatok kezdeményezése 2017.03.14
21. sz.melléklet Ajánlatkérés műszaki feladatok ellátására 2017.03.14
22. sz.melléklet Műszaki ajánlatok bontása 2017.03.14
23. sz.melléklet Műszaki értékelési jegyzőkönyv 2017.03.14
24. sz.melléklet Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2017.03.14
25. sz.melléklet Műszaki teljesítés igazolás 2017.03.14
26. sz.melléklet Záró jegyzőkönyv beruházás aktiválásához 2017.03.14
27. sz.melléklet Műszaki folyamat mátrix 2017.03.14
28. sz.melléklet Nyilatkozat a beszerzett termék kizárólagosságáról 2017.03.14
DEBRECENI EGYETEM - LAKÁSBIZOTTSÁG
Lakástámogatás igénylőlap
Legutóbb frissítve: 2024. 06. 18. 07:21