Közérdekű adatok

 Adat megnevezése Adattartalom
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Név: Debreceni Egyetem
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Pf.: 4032 Debrecen, Postafiók 44.
Telefon: +36 52 512 900
Telefax: +36 52 416 490
Elektronikus levélcím: info@unideb.hu
Honlap: https://unideb.hu
Ügyfélszolgálat: n.r. 
 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai https://unideb.hu/szabalyzatok
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) https://unideb.hu/szervezeti-felepites 
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Hallgatói szolgáltatások (pénzügyek, diákigazolvány): Ügyfélszolgálat https://hkszk.unideb.hu/
HAK: Hallgatói Adminisztrációs Központ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK:
Egyetem téri campus: Kossuth Lajos II Kollégium, földszint (megközelíthető kívülről)
http://hak.unideb.hu *E-mail: hak@unideb.hu
Tel:  +36 52 518 672, +36 52 518 600/73967, 73972 , 73976
Fax: +36 52 518 677, +36 52 518 600/73977
Kassai úti campus: a Kancellária mellett - tel: 73970, 73978
Böszörményi úti campus: Veres Péter Kollégium fszt. 16. - Telefon: 68102, 68103
Hajdúböszörmény Désány István sétány 1-9.:  GYGYK Ügyfélszolgálati Iroda, - Tel: 73968
Szolnok, Ügyfélszolgálati Iroda Tiszaliget sétány 14. Tel: 83101
EK ügyintézés: Nyíregyháza,  EK TO-n
Angol nyelvű képzések: https://edu.unideb.hu/
Betegellátás: https://klinikaikozpont.unideb.hu/
 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége https://unideb.hu/debreceni-egyetem-szenatusanak-szavazati-jogu-tagjai

https://unideb.hu/hu/telefonkonyv
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai https://unideb.hu/koznevelesi-es-szakkepzo-intezmenyek 
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Debreceni Egyetem cégek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve https://kancellaria.unideb.hu/node/10
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Név: Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: +36 52 512 900
Telefax: +36 52 416 490
Elektronikus levélcím: info@unideb.hu
Honlap: https://unideb.hu
Ügyfélszolgálat: n.r.
Oktatási Hivatal
Székhely: 1055 Budapest Szalay utca 10-14
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefon:  +36 1 374 2100
Telefax:  +36 1 374 2499
Elektronikus levélcím: info@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu
Ügyfélszolgálat: +36 1374 2100, info@oh.gov.hu


 
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv,
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100009.tv,
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv,
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv,
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv,
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv,
https://unideb.hu/szabalyzatok
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Oktatás:
Képzési programok: https://unideb.hu/kepzesi-programok-0
Az igénybevétel rendjét a DE Hallgatói Felvételi Szabályzata tartalmazza: https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/3928676
A DE Hallgatói és Térítési Juttatási Szabályzata: https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/3928683
Könyvtár: https://lib.unideb.hu/
Betegellátás:https://klinikaikozpont.unideb.hu/
A Debreceni Egyetem belső kontroll szabályzata (a 2023. évi XXV. törvény vonatkozásaival)

Szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Adatbázisok, nyilvántartások
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke https://unideb.hu/kiadvanyok 
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv üléseinek helye, ideje A DE döntéshozó testületei:https://unideb.hu/debreceni-egyetem-donteshozo-testuletei
Testületek ülései: https://unideb.hu/testuletek-ulesei-20222023-tanev-ii-felev
Szervezeti és Működési Szabályzat: https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/3906360
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://hirek.unideb.hu/ 
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 1. https://unideb.hu/allasajanlatok-1

2. https://unideb.hu/osztondijak-hallgatoi-juttatasok 
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai https://www.aszhirportal.hu/storage/files/files/jelentes/2022/22047.pdf?download=true 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/3697426 
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk https://www.ksh.hu/ 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatok/Közérdekű adatigénylésről statisztika 2022
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/3928676
https://klinikaikozpont.unideb.hu/varolista
https://www.felvi.hu/
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_intezmenyek/kozhasznu_szervezetkent_muk_felsookt_int/kozhasznusagi_mellekletek_beszamolok 
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Professzori Klub támogatása
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Infra Projektek 
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 
Legutóbb frissítve: 2023. 12. 14. 09:21