E-ügyintézés

A Debreceni Egyetem Kancellária vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a hatékony működtetés és működés szempontjából, hogy minden lehetséges területen informatikai alkalmazások, célszoftverek segítsék a dolgozók munkáját. Az alábbi lista a Kancellária munkatársai által (is) használt alkalmazásoknak a rövid bemutatását tartalmazza.

Bérjegyzékek megtekintése

 • Az egyetem önálló fejlesztéseként elkészült alkalmazás segítségével munkatársaink megtekinthetik és letölthetik a bérjegyzéküket, és a munkáltató (kifizető) összesített igazolását az előző évi SZJA bevalláshoz. Belépés a rendszerbe

Behajtási engedély kérelmezés

 • A gépkocsi Behajtási Engedély kérelmező rendszerben az intézmény aktív dolgozói és hallgatói rögzíthetik az Egyetem különböző kampuszaira vonatkozóan a belépésre jogosító igényüket. Belépés a rendszerbe

eSzámla Nyilvántartó Rendszer

 • Az e-Számla Nyilvántartó Rendszer a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú "Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért" projekt keretében készült el. A rendszer az Egyetem számára kiállított elektronikus számlák ellenőrzési munkafolyamatát és a befogadott számlák, valamint a NAV számára ellenőrzési céllal átadandó ellenőrzési állományok nyilvántartását támogató alkalmazás. Belépés a rendszerbe

Eszkimó, tárgyi ESZköz KIMutatÓ program

 • Tárgyi eszköz kimutatására alkalmas saját fejlesztésű program, ami az SAP-ból lekérdezett tárgyi eszközöket, munka- és védőruhákat, valamint a folyamatban lévő beruházások eszközeit tartalmazó, összességében kb. félmilliós darabszámú listát Excel táblázatokba konvertálja a kb. 300 leltárkörzet szerint és azon belül külön munkalapokra bontja az alleltári eszközöket. A táblázatokat weben teszi közzé. Belépés a rendszerbe hálózati azonosítóval

Gazdasági Társaságok Nyilvántartó Rendszere

 • A Gazdasági Társaságok Nyilvántartó Rendszere az egyetemi érdekeltségű gazdasági társaságok, az azokban lévő részesedések és számukra nyújtott kölcsönök analitikus nyilvántartását valósítja meg, amely képes kiszolgálni a Kancellária információs igényeit. Belépés a rendszerbe

GoliatMail

 • A GoliatMail program segítségével az egyetemi dolgozók olyan dokumentumokat is el tudnak küldeni e-mailben, amelyek méretük miatt e-mailben csatolmányként már nem elküldhetők. Belépés a rendszerbe

GyermekÉtkeztetés

 • A GyermekÉtkeztetés rendszer valósítja meg az egyetemi gyakorló iskolák tanulói étkezésének és díjfizetésének nyilvántartását összekapcsolva az iskolák nyilvántartásával és az SAP ERP 6.0-val. Belépés a rendszerbe

Infrastruktúra menedzsment Rendszer

 • A DE Infrastruktúra-menedzsment Rendszere (IMR) a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú projekt keretében készült. A rendszer alapvető célja, hogy az Intézmény rendelkezésre álló infrastruktúra adatait igen nagy részletességgel tartsa nyilván. Az IMR adatgyűjtő, rendszerező, és riportozási feladatain túl biztosítja az adatszolgáltatási feladatok kiszolgálását is.

jDolber

 • A Debreceni Egyetem ezt a rendszert a humán-erőforráshoz kapcsolódó adatok tárolására és a HR folyamatok menedzselésére használja.

Keretértesítés

 • A Keretértesítés Rendszer az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. A rendszer a keretgazdák naprakész tájékoztatását szolgálja pénzügyi központjaik maradványáról, az eredeti és módosított előirányzatáról, a határnapi felhasználásáról, az esetleges kötelezettségbe vételeiről, illetve a még felhasználható egyenlegükről. A keretértesítés szolgáltatás megkönnyíti a témafelelős számára a pénzügyi tervezést, pályázatok esetében pedig a támogatás felhasználás koordinálását, elszámolását. A rendszer újabb funkciókkal bővült a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú "Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért" projekt keretében. Belépés a rendszerbe

Keretgazdálkodás

 • A Keretgazdálkodás rendszer az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. A rendszerben a felhasználók kezdeményezhetik témaszámok nyitását, témaszámok megszüntetését, főkeret nyitásokat, szervezetnyitásokat, majd a folyamatot interaktív módon követhetik nyomon. Belépés a rendszerbe

Köztartozásmentes adózói adatbázis

 • A Köztartozásmentes adózói adatbázis az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. Az Adózás rendjéről szóló törvény szerint az olyan kifizetés, amely közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött szerződés alapján történne, és meghaladja a havonta nettó módon számított 200.000 HUF-ot – visszatartási kötelezettség nélkül – , csak abban az esetben teljesíthető, ha a szállító a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással rendelkezik, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az adatbázis használata ellenőrzést jelent munkatársaink számára a fenti tv. maradéktalan betartása céljából. Belépés a rendszerbe

UD MED

 • Az UD MED olyan integrált egészségügyi informatikai rendszer, amely a modern gyógyítás és informatika igényeihez alkalmazkodó korszerű technológiákat alkalmazva teljes mértékben kiszolgálja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ betegellátással kapcsolatos feladatait - a betegfelvételtől a gyógyítási protokollok adminisztrálásán keresztül a tételes betegszámláig. A rendszer képes integrálni a gyógyítási tevékenység alapvető adminisztratív és finanszírozási tevékenységeinek támogatásán túl más gyártók által szállított informatikai megoldások szolgáltatásait, pl. laboratóriumi rendszerek; diagnosztikai képalkotó rendszerek (PACS); betegélelmezési rendszerek; betegazonosító-, betegbehívó-, tájékoztató rendszerek; vezetői informatikai rendszerek. Mindezt nemzetközi szabvány alkalmazásával biztosítja (HL7).

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

 • A Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás rendszer az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. A Munkabiztonsági Önálló Osztály látja el a Debreceni Egyetem területén annak tűz, munka, környezet, és polgári védelmi feladatait, koordinálja a munkabiztonsági tevékenységet a nyíregyházi, hajdúböszörményi, karcagi, kisvárdai, nagykállói, kisújszállási és nagyhegyesi szervezeti egységekben. Az Osztály tűz- és munkavédelmi oktatási anyagai a Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás honlapján regisztráció után bárki számára hozzáférhető. Belépés a rendszerbe

Neptun

 • A Neptun a Debreceni Egyetem egységes elektronikus tanulmányi rendszere, melynek feladata a hallgatói tanulmányi és pénzügyi adminisztráció, az oktatási és oktatásszervezési feladatok, valamint a belső és külső adatjelentések kiszolgálása. A tanulmányi rendszernek jelenleg mintegy 36 ezer aktív felhasználója van. Az egyetem a rendszerben vezeti minden hallgató elektronikus leckekönyvét. A Neptunban kerül rögzítésre a hallgató tanulmányaihoz kapcsolódó minden információ, továbbá valamennyi hallgatói ki- és befizetés. A rendszerből állítják elő a hallgató tanulmányaihoz kapcsolódó okiratokat, igazolásokat. A Neptun fontos eszköze az elektronikus ügyintézésnek, kérvénykezelésnek. A Neptunban kezelik az intézmény által indított képzések tantervét, a meghirdetett tárgyak leírását, jellemzőit, az órarendi információkat, oktatói adatokat. A tárolt adatok alapján összetett kimutatások, elemzések készíthetők. A Neptun a VIR egyik legfontosabb alaprendszere. A tanulmányi rendszerből történnek a hallgatókra és oktatókra vonatkozó hatósági adatszolgáltatások. Belépés a rendszerbe

Pályázat Nyilvántartó-rendszer

 • Az Egyetem Pályázatnyilvántartó Rendszerének célja az, hogy az Egyetemen benyújtásra kerülő, illetve már folyamatban lévő pályázatok a programban meghatározott szempontok szerint egységes nyilvántartásban szerepeljenek. A rendszer lehetővé teszi, hogy a pályázatok állapota nyomonkövethető legyen a témában érintett valamennyi résztvevő számára a témavezetőtől egészen az egyetemi vezetés legfelsőbb szintjéig. A program lehetőséget biztosít a pályázatok rögzített szempontok szerinti leválogatására, mely jelentősen megkönnyíti a különböző hatóságok felé az adatszolgáltatást. Belépés a rendszerbe

SAP ERP 6.0

 • Az SAP ERP 6.0 rendszerben valósítja meg az Egyetem gazdasági folyamatainak adminisztrációját és gazdálkodásának nyilvántarátását. Jelenleg használt modulok: pénzügy (FI), értékesítés (SD), eszközgazdálkodás (AM), anyaggazdálkodás (MM), kontrolling (CO), költségvetés-menedzsment (KVM).

SAPortál

 • A SAPortál Rendszer a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú "Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért" projekt keretében készült el. A rendszerben valósul meg az SAP ERP 6.0 rendszerrel foglalkozó egyetemi dolgozók (felhasználók, oktatók, hallgatók) képzésének menedzsmentje és az SAP-s szakmai anyagok rendszerezett nyilvántartása. Belépés a rendszerbe
 • TeSzla, elektronikus TElefonSZámLA részletezők

TILA, Telefonos IgénylőLApok

 • A vezetékes és mobiltelefonokkal kapcsolatos igénylőlapok webes űrlapok formájában érhetők el, legyen az igénylés típusa akár létrehozás, módosítás, vagy törlés. A telefonmellékek, közvetlen számok, személyi kódok, mobilelőfizetések igénylési munkafolyamatának lépcsői: kezdeményezés, engedélyezés, kivitelezés és telefonkönyvi rögzítés, melyhez kapcsolódóan meghatározott feladata, külön szerepköre van a kezdeményezőnek, engedélyezőnek, kivitelezőnek és a telefonkönyvesnek.

Utazásszervezési rendszer

 • Az egyetemi fejlesztésű Utazásszervezési rendszer célja a külföldi kiküldetések kezdeményezési és elszámolási folyamatainak egyszerűsítése, az átfutási idők csökkentése, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások támogatása. A folyamatok egyértelmű egymásra épülése, a bizonylatok egységes leképezése, és az adminisztráció felgyorsítása érdekében a rendszer workflow alapú. Belépés a rendszerbe

Vállalkozói Szerződések

 • Az egyetemi fejlesztésű Vállalkozói Szerződések rendszer célja az Egyetem szerződéskötési folyamatainak egységesítése, hatékonyságának növelése, a papír alapú ügyintézés volumenének csökkentése, ezáltal környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása. A Kancellária eltökélt szándéka a szerződéskötések, és azokkal kapcsolatban felmerülő további munkafolyamatok gyorsítása, egységes rendszerben kezelése, folyamatosan nyomon követve egy adott kezdeményezés életciklusát. Belépés a rendszerbe

Webes Táblázatkitöltő Rendszer

 • A Websheets rendszer az Egyetem kötelező számviteli adatszolgáltatásait, beszámolóit nyilvántartó, saját fejlesztésű webes táblázatkitöltő alkalmazás. Belépés a rendszerbe
Legutóbb frissítve: 2021. 09. 02. 21:03