Közlemény

A Debreceni Egyetem (székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., képviseli: Prof. Dr, Szilvássy Zoltán rektor és Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár) 2021. augusztus 1. napjával költségvetési szervi jogállásából alapítványi fenntartású, államilag elismert közhasznú felsőoktatási intézménnyé alakult át, fenntartója és tulajdonosa 2021. augusztus 1. napjától a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., nyilvántartási szám: 09-01-0002271, adószám: 19306816-1-09, képviselő: Kossa György Géza kuratóriumi elnök).

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény. 117/C. § (3) bekezdése alapján a fenntartóváltást követően a felsőoktatási intézmény általános és kizárólagos jogutódja a fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézménynek, a jogutódlás a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

A fentiek alapján a partnerekkel kötött szerződés(ek) kapcsán - a Debreceni Egyetem egyes azonosító adatainak módosulása mellett - változás nem következik be, a jogutódlás alapján minden további jognyilatkozat nélkül továbbra is a Debreceni Egyetemmel áll fenn szerződéses jogviszony, annak hatályát, tartalmát és érvényességét nem érintve.

 
2021. augusztus 01-től a Debreceni Egyetem alábbi adatai nem változnak:
 
név: Debreceni Egyetem
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Csoportos adószám: 17782218-5-09
 

A Debreceni Egyetem egyedi adószáma és bankszámlaszámai 2021. augusztus 01-től megváltoznak.

2021. augusztus 01-től a Debreceni Egyetem új egyedi adószáma 19308667-4-09

A Debreceni Egyetem bankszámláit 2021. augusztus 1. napjától a Magyar Államkincstár helyett kereskedelmi banknál vezeti, a bankszámla számok változásáról a Debreceni Egyetem partnereit tájékoztattuk.


 
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár
Debreceni Egyetem képviseletében Debreceni Egyetem képviseletében
 
Legutóbb frissítve: 2021. 08. 26. 12:54