Nyomtatványok, bizonylatok

Letölthető nyomtatványok - Közgazdasági Igazgatóság


Letölthető nyomtatványok - Szolgáltatási Műszaki Igazgatóság


Letölthető nyomtatványok - Beszerzési Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Humán Gazdálkodási Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Informatikai Szolgáltató Központ

Letölthető nyomtatványok - Jogi Igazgatóság

Letölthető nyomtatványok - Pályázati Központ

Letölthető nyomtatványok - Debreceni Egyetem, Lakásbizottság
 

KÖZGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Pénzügyi és Adóügyi Főosztály nyomtatványai
Utolsó frissítés dátuma
Előlegbekérő okmány kiállítást kezdeményező lap 2015.07.03
Nyilatkozat - Az általános forgalmi adó törvényben szabályozott termékekkel kapcsolatos fordított adózás alkalmazásához 2015.07.03
Összesítő kimutatás beszedett bevételről 2015.07.03
Számla kiállítást kezdeményező lap 2020.03.19
Elszámolás a saját gépjármű hivatali célú használatáról 2016.03.05
Eseti utazás útiköltség-elszámolása 2017.09.20
Gépjármű használati nyilvántartás hivatali célú igénybevételhez 2017.09.20
Készpénzes számlák kísérőjegyzéke 2015.07.03
Készpénzes számlák kísérőjegyzéke - összevont 2015.07.03
Költségtérítési díjak átvállalásának kísérőjegyzéke 2015.07.03
Meghívólevél külföldi magánszemély hivatali célú látogatására 2015.07.03
Munkába járás utazás útiköltség-elszámolása 2017.09.20
Pénzügyi fedezet igazolás - előleg utalás esetén 2015.09.23
Szakmai beszámoló 2015.09.23
Szolgáltatás megrendelését kezdeményező lap 2015.09.23
Tárgyi eszközök és immateriális javak állományba vételi adatlapja 2016.03.05
XLSX Állományban lévő tárgyi eszközök kiegészítő adatlapja 2016.03.05
Teljesítés igazolás 2015.09.23
Utazási határozat 2015.09.23
Utazási határozat kiegészítő lapja 2015.09.23
Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 2015.09.23
Felelősségvállaló nyilatkozat (pénztáros, pénztáros-helyettes, pénzkelő részére) 2015.01.01
Jegyzőkönyv (pénztári eltérés esetére) 2015.01.01
Pénztári kazetta, lemezszekrény, páncélszekrény kulcsának, kódjának nyilvántartása 2015.01.01
Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 2015.01.01
Jegyzőkönyv (hamis pénz befizetésének esetére) 2015.01.01
Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról 2015.01.01
Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról 2015.01.01
Letétek nyilvántartása 2015.01.01
Készpénzfelvételi utalvány nyilvántartása 2015.01.01
Eseti meghatalmazás 2015.01.01
Meghatalmazás (egyszeri alkalomra) 2015.01.01
Átadás átvételi elismervény 2015.01.01
Átadó jegy – Leltárköteles anyag átadás-átvétele gazdasági egységek között 2016.12.08
Rendelkezési jegy – Leltárköteles anyag átadás-átvétele gazdasági egységeken belül 2016.12.08
Átadójegy - Tárgyi eszköz átadás-átvétele gazdasági egységek között 2016.12.08
Rendelkezési jegy - Tárgyi eszköz átadás-átvétel gazdasági egységeken belül 2016.12.08
Költségvetési Osztály nyomtatványai
Pénzügyi központok felelősének és helyettesének meghatározása, aláírás mintája 2020.09.08
Üzletágak közötti előirányzat átadás-átvétel 2021.02.18
Üzletágon belüli előirányzat átadás-átvétel 2021.02.24
Költségtérítéses, önköltséges oktatás kalkulációs adatlapja 2020.09.08
Angol nyelvű költségtérítéses, önköltséges oktatás kalkulációs adatlapja 2020.09.08
Kutatási / szerződéses munka kalkulációs adatlapja 2020.09.08
Hallgatói jegyzet előállítás kalkulációja 2015.10.03
Ingatlan bérbeadás kalkulációja 2015.10.03
Növénytermesztési és élelmiszeripari termék előállítás kalkulációja 2015.10.03
Saját kivitelezésben előállított immateriális javak eszközök berendezési tárgyak teljes önköltsége 2015.10.03
Leltárellenőrzési Önálló Osztály nyomtatványai
Belső kölcsönzési jegy - Tárgyi eszköz átadás-átvétel szervezeti egységen belül 2015.09.25
Belső kölcsönzési jegy - Tárgyi eszköz átadás-átvétel gazdasági egységen belül 2015.09.25
Engedély - Külső eszközök egységen belüli használatára 2015.09.25
Leltárfelvételi jegy 2015.10.05
Külső kölcsönzési jegy - Tárgyi eszköz átadás külső gazdasági egységnek 2015.09.25
Textíliák selejtezési jegyzéke 2015.10.05
Kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezési jegyzéke 2015.10.05
Védőruha selejtezési jegyzéke 2015.10.05
Selejtezési jegyzék selejtezendő raktári készletekre 2015.10.03
Jegyzőkönyv 2015.10.03
Megbízólevél 2015.10.03
Egyéni leltárfelelősségi megállapodás 2015.10.03
Eltérési kimutatás és könyvelési utasítás 2015.10.03
Leltárkörzet megszűnés bejelentése 2015.10.03
Megbízás leltárkezelői feladatok ellátására 2015.10.03
Nyilatkozat személyi leltárba átvett dolgokért fennálló felelősségről 2015.10.03
Új leltárkörzet igénylőlap 2015.10.03
SZOLGÁLTATÁSI MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
Üzemeltetési és Biztonságszervezési Főosztály nyomtatványai
Igénybejelentő lap személygépkocsi, autóbusz igénylés belföldi/külföldi útra 2017.01.13
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezése 2015.09.23
Gépszemle jegyzőkönyv 2015.09.23
Igazolás aratási-betakarítási munkálatokra vonatkozó tűz- és munkavédelmi oktatásról 2015.09.23
Jegyzőkönyv aratási-betakarítási munkálatokban résztvevő dolgozók tűz- és munkavédelmi oktatásáról 2015.09.23
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése fával 2015.09.23
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése PB gázpalackkal 2015.09.23
A hő és füstelvezető havi felülvizsgálatának jegyzőkönyve 2015.07.03
Menekülési útirányt jelző lámpatestek, biztonsági világítás havi felülvizsgálatainak jegyzőkönyve 2015.07.03
Megbízás szervezeti egység munkavédelmi megbízott feladatainak ellátására 2015.07.03
Megbízás szervezeti egység tűzvédelmi megbízott feladatainak ellátására 2015.07.03
Megbízás szervezeti egység vegyszerfelelős feladatainak ellátására 2015.09.23
Megbízás szervezeti egység veszélyes hulladék megbízott feladatainak ellátására 2015.07.03
Kárigénybejelentés munkahelyi baleset kapcsán 2015.07.03
Kimutatás a tűzoltó készülékek negyedéves szemrevételezéssel történt ellenőrzéséről 2015.07.03
A füstgátló (tűzgátló) ajtók havi felülvizsgálatának jegyzőkönyve 2015.09.23
Jegyzőkönyv új dolgozók általános munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatásról 2015.07.03
Munkavédelmi üzembehelyezési engedély 2015.07.03
Átvételi bizonylat üzemi gyűjtőhelyre beszállított veszélyes hulladékról 2015.07.0
BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG
Anyagmegrendelő 2019.10.24
Eszközmegrendelő 2019.10.24
Engedély - elfekvő raktárból történő eszköz megvásárlására 2019.10.24
  Aktuálisan beszerezhető informatikai termékek listái 2020.11.17
HUMÁN GAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG
Kitöltési útmutató a 2021. évi kompenzáció igénybevételéhez 2021.02.18
Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évben a családi kedvezmény és járulékkedvezmény érvényesítéséről 2021.01.08
Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2021. évben 2021.01.08
Adóelőleg-nyilatkozat 2021. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről 2021.01.08
Adóelőleg-nyilatkozat a 2021. évi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről 2021.01.08
6 havi munkaidőkeretben foglalkoztatottak munkaidő nyilvántartó lapja (Klinikai Központ részére) 2015.07.03
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 2015.07.03
Értesítés az alkalmazott munkaviszonyában történt változásról 2015.07.03
Gyes melletti munkavégzés 2015.07.03
Jelentés az alkalmazott betegség miatti mulasztásának változásáról 2015.07.03
Közalkalmazotti jogviszony létesítése 2015.07.03
Közalkalmazotti jogviszony meghosszabbítása, kinevezés módosítás 2015.07.03
Megbízás bankszámlára történő átutaláshoz 2015.07.03
Munkaidő igazoló lap bérelszámoláshoz 2015.09.23
Munkaidő igazoló lap mozgóbér elszámoláshoz 20210101 2021.01.11
Munkaviszony megszűnési lap 2015.07.03
Nyilatkozat felhasználási szerződés díjának kifizetéséhez 2015.07.03
Nyilatkozat gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsághoz 2015.09.23
Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadság igénybevételéhez 2015.09.23
Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez 2015.07.03
Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez külföldi megbízott esetén 2015.07.03
Szerződés kezdeményező lap 2015.07.03
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Mellékigénylés 2015.07.03
Közvetlen szám igénylés 2015.07.03
Személyi kód igénylés 2015.07.03
Mobiligénylés 2015.07.03
JOGI IGAZGATÓSÁG
Pénzügyi fedezet igazolás - Hirdetmény közzététele 2016.04.21
Pénzügyi fedezet igazolás - Eredménytájékoztató közzététele 2016.04.21
Nonprofit intézményi társaságok beszámolója 2015.10.03
Forprofit intézményi társaságok beszámolója 2015.10.03
Többségi tulajdonú társaságok évközi kontroll rendszere 2015.10.03
Többségi tulajdonú társaságok éves tervezése 2015.10.03
PÁLYÁZATI KÖZPONT
GINOP eljárásrend mellékletei
1. sz. melléklet Közalkalmazotti jogviszony létesítése 2018.05.28
2. sz. melléklet Nyilatkozat új alkalmazott bérszínvonalának megállapításához 2017.03.14
3. sz.melléklet Kimutatás új alkalmazott bérszínvonalának összehasonlításához 2017.03.14
4. sz.melléklet Munkaköri leírás sablon 2017.03.14
5. sz.melléklet Közalkalmazotti jogviszony módosítása 2017.03.14
6. sz.melléklet 15%-nál nagyobb személyi jellegű kiadás indoklása 2017.03.14
7. sz.melléklet Kereset-kiegészítést kezdeményező lap 2017.03.14
8. sz.melléklet Többletfeladat meghatározás 2017.03.14
9. sz.melléklet Havi szakmai beszámoló 2017.03.14
10. sz.melléklet Megbízási szerződést kezdeményező lap 2018.05.28
11. sz.melléklet Nyilatkozat megbízási díj kifizetéséhez 2017.03.14
12. sz.melléklet Anyagmegrendelő 2017.03.14
13. sz.melléklet Teljesítés igazolás 2017.03.14
14. sz.melléklet Árajánlat kérés anyagbeszerzéshez 2017.03.14
15. sz.melléklet Árajánlatok kiértékelési jegyzőkönyve 2017.03.14
16. sz.melléklet Nyilatkozat-minta szakmai döntésről 2017.03.14
17. sz.melléklet Árajánlat kérés eszközbeszerzéshez 2017.03.14
18. sz.melléklet Eszközmegrendelő 2017.03.14
19. sz.melléklet Tenderkezdeményező dokumentum 2017.03.14
20. sz.melléklet Műszaki folyamatok kezdeményezése 2017.03.14
21. sz.melléklet Ajánlatkérés műszaki feladatok ellátására 2017.03.14
22. sz.melléklet Műszaki ajánlatok bontása 2017.03.14
23. sz.melléklet Műszaki értékelési jegyzőkönyv 2017.03.14
24. sz.melléklet Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2017.03.14
25. sz.melléklet Műszaki teljesítés igazolás 2017.03.14
26. sz.melléklet Záró jegyzőkönyv beruházás aktiválásához 2017.03.14
27. sz.melléklet Műszaki folyamat mátrix 2017.03.14
28. sz.melléklet Nyilatkozat a beszerzett termék kizárólagosságáról 2017.03.14
DEBRECENI EGYETEM - LAKÁSBIZOTTSÁG
Lakástámogatás igénylőlap
Legutóbb frissítve: 2021. 09. 05. 13:10