Pályázati felhívás

A Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., a továbbiakban Kiíró) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv., valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a következő egyfordulós, nyilvános pályázatokat hirdeti meg a Magyar Állam tulajdonában és a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanokban található alábbi helyiségek hasznosítására.

I.
Pályázat száma: DEK-VG O01/2017.
Ingatlan címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (hrsz.: 22246/1)
Ingatlan megnevezése, nagysága (m²): Élettudományi épület laborszárny földszinti helyisége, 18,4 m²

II.

Pályázat száma: DEK-VG O02/2017.
Ingatlan címe: 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4 (hrsz.: 5844)
Ingatlan megnevezése, nagysága (m²): Borsos József Kollégium épület földszinti helyisége, 12 m²

III.
Pályázat száma: DEK-VG O03/2017.
Ingatlan címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (hrsz.: 22246/1)
Ingatlan megnevezése, nagysága (m²): Kémia épület földszinti helyisége, 19 m2

Általános feltételek:
Az egyes pályázatokra csak külön-külön tehető ajánlat!
A megkötendő szerződés típusa: bérleti szerződés.
A megkötendő szerződés hatályba lépésének időpontja: 2017. 02. 28.
A megkötendő szerződés időtartama: határozott, 2020. február 27. napjáig.
Az ingatlanok papír-írószer kereskedelmi és fénymásolási szolgáltatások végzése céljából kerülnek hasznosítása.

Az egyes ajánlatokat egy darab zárt, cégjelzés nélküli borítékban a vonatkozó pályázat fent megadott számának feltüntetésével, 1 darab papíralapú példányban és 1 darab elektronikus példányban (CD/DVD) kell benyújtani személyesen (illetve meghatalmazott útján), legkésőbb 2017. február 20. 10:00 óráig, a Debreceni Egyetem Kancellária II. épület, II. emelet 204. sz. irodában munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08.00.-16.00 óra között, pénteken 08.00-13.00 óra között vagy postai úton a Debreceni Egyetem Kancellária H-4002 Pf. 400, címre kell megküldeni oly módon, hogy az 2017. február 20-ig a küldemény beérkezzen.

A Pályázati Dokumentációt a vagyongazdalkodas@fin.unideb.hu e-mail címen szükséges igényelni. Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártának napját követő 30 nap.

Az ingatlan bemutatására előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon a pályázat megjelenését követő 15 naptári napon belül kerülhet sor. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Debreceni Egyetem Kancelláriától, a vagyongazdalkodas@fin.unideb.hu e-mail címen kérhetők, a pályázatok benyújtásának határidejéig.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a 2007. évi CVI. tv. 41.§ (6) alapján a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vagy a 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Érvényes az ajánlat, ha azt a pályázati előírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőig nyújtották be, a pályázati kiírásban előírt módon és helyen; olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek a Kiíróval szemben lejárt tartozása nincsen; az ajánlattevő a pályázati kiírásban szereplő valamennyi mellékletet csatolta és az ajánlatot, illetve a nyilatkozatokat cégszerűen aláírta; egyéb, a pályázati kiírásban előírt feltételnek megfelelt.

Frissítés dátuma: 2017.08.12.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.