Konzisztórium

A Debreceni Egyetem Konzisztóriuma a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 13./B. § szerint működő testület.

Feladat- és hatásköre, fő működési elvei jogszabály által meghatározottak. A Konzisztórium működésének szabályaira az Nftv. és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve az annak keretei között saját maga által elfogadott Működési Rendje az irányadó. Az Nftv. és az SzMSz rendelkezik a Konzisztóriumra vonatkozó alapvető – a tagok személyére, a feladat- és hatáskörre, határozatképességre vonatkozó – szabályokról. A Működési Rend szabályozza a Konzisztórium összehívásának, az ülés lebonyolításának, levezetésének és működésének egyéb részleteit.

A DE Konzisztóriuma 2016. február 9-én tartotta alakuló ülését, melyen elfogadta működési rendjét.

A Konzisztórium üléseinek meghívói, a napirendi pontok anyagai bejelentkezés után érhetők el.

Frissítés dátuma: 2018.03.28.