Szervezeti, személyzeti adatok

ELÉRHETŐSÉG
1. Hivatalos név: Debreceni Egyetem
2. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
3. Postacím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4. Telefonszám: +36 52 512 900
5. Faxszám: +36 52 416 490
6. Központi elektronikus levélcím: info@unideb.hu
7. A honlap URL-je: www.unideb.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): -
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: -
10. Az ügyfélfogadás helye: -
OKIRAT
Alapító okirat Letöltés
SZERVEZETI STRUKTÚRA
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

DE organogram

Kancellária organogram

SZERVEZET VEZETŐI
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivati elérhetőség

A DE vezetése

A DE Szenátusának tagjai, elérhetőségük

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége A DE karainak vezetése
KÖZFELADATOT ELLÁTÓ ALÁRENDELT SZERVEZETEK
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hiavatlos neve DE köznevelési intézmények
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadás rendje
GAZDASÁGI SZERVEZETEK
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve. székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik A DE gazdasági társaságai
2. A fentiek szerint gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
3. A fentiek szerint gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
2. A fentiek szerint gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
KÖZALAPÍTVÁNYOK
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
LAPOK
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve DE lapok
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének neve
FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
1.  Hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Irányító szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium

(Web:  https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium; Elérhetőségek: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/elerhetosegek)

Felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása: Oktatási Hivatal

(Web: www.oktatas.hu; Elérhetőségek: http://www.oktatas.hu/kapcsolat)

Egyéb felettes vagy ellenőrzésre jogosult szerv:

Nemzetgazdasági Minisztérium (Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium, Elérhetőségek: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium, Elérhetőségek: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/elerhetosegek)

2. Ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított kötségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, ill. az azt alapító határozat, a költségvetési szherv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns

Frissítés dátuma: 2021.03.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.