E-ügyintézés

A Debreceni Egyetem Kancellária vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a hatékony működtetés és működés szempontjából, hogy minden lehetséges területen informatikai alkalmazások, célszoftverek segítsék a dolgozók munkáját. Az alábbi lista a Kancellária munkatársai által (is) használt alkalmazásoknak a rövid bemutatását tartalmazza.

 • Bérjegyzékek megtekintése

  • Az egyetem önálló fejlesztéseként elkészült alkalmazás segítségével munkatársaink megtekinthetik és letölthetik a bérjegyzéküket, és a munkáltató (kifizető) összesített igazolását az előző évi SZJA bevalláshoz. Belépés a rendszerbe
 • Behajtási engedély kérelmezés
  • A gépkocsi Behajtási Engedély kérelmező rendszerben az intézmény aktív dolgozói és hallgatói rögzíthetik az Egyetem különböző kampuszaira vonatkozóan a belépésre jogosító igényüket. Belépés a rendszerbe
 • eSzámla Nyilvántartó Rendszer
  • Az e-Számla Nyilvántartó Rendszer a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú "Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért" projekt keretében készült el. A rendszer az Egyetem számára kiállított elektronikus számlák ellenőrzési munkafolyamatát és a befogadott számlák, valamint a NAV számára ellenőrzési céllal átadandó ellenőrzési állományok nyilvántartását támogató alkalmazás. Belépés a rendszerbe
 • Eszkimó, tárgyi ESZköz KIMutatÓ program
  • Tárgyi eszköz kimutatására alkalmas saját fejlesztésű program, ami az SAP-ból lekérdezett tárgyi eszközöket, munka- és védőruhákat, valamint a folyamatban lévő beruházások eszközeit tartalmazó, összességében kb. félmilliós darabszámú listát Excel táblázatokba konvertálja a kb. 300 leltárkörzet szerint és azon belül külön munkalapokra bontja az alleltári eszközöket. A táblázatokat weben teszi közzé. Belépés a rendszerbe hálózati azonosítóval
 • Gazdasági Társaságok Nyilvántartó Rendszere
  • A Gazdasági Társaságok Nyilvántartó Rendszere az egyetemi érdekeltségű gazdasági társaságok, az azokban lévő részesedések és számukra nyújtott kölcsönök analitikus nyilvántartását valósítja meg, amely képes kiszolgálni a Kancellária információs igényeit. Belépés a rendszerbe
 • GoliatMail
  • A GoliatMail program segítségével az egyetemi dolgozók olyan dokumentumokat is el tudnak küldeni e-mailben, amelyek méretük miatt e-mailben csatolmányként már nem elküldhetők. Belépés a rendszerbe
 • GyermekÉtkeztetés
  • A GyermekÉtkeztetés rendszer valósítja meg az egyetemi gyakorló iskolák tanulói étkezésének és díjfizetésének nyilvántartását összekapcsolva az iskolák nyilvántartásával és az SAP ERP 6.0-val. Belépés a rendszerbe
 • Infrastruktúra menedzsment Rendszer
  • A DE Infrastruktúra-menedzsment Rendszere (IMR) a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú projekt keretében készült. A rendszer alapvető célja, hogy az Intézmény rendelkezésre álló infrastruktúra adatait igen nagy részletességgel tartsa nyilván. Az IMR adatgyűjtő, rendszerező, és riportozási feladatain túl biztosítja az adatszolgáltatási feladatok kiszolgálását is.
 • jDolber
  • A Debreceni Egyetem ezt a rendszert a humán-erőforráshoz kapcsolódó adatok tárolására és a HR folyamatok menedzselésére használja.
 • Keretértesítés
  • A Keretértesítés Rendszer az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. A rendszer a keretgazdák naprakész tájékoztatását szolgálja pénzügyi központjaik maradványáról, az eredeti és módosított előirányzatáról, a határnapi felhasználásáról, az esetleges kötelezettségbe vételeiről, illetve a még felhasználható egyenlegükről. A keretértesítés szolgáltatás megkönnyíti a témafelelős számára a pénzügyi tervezést, pályázatok esetében pedig a támogatás felhasználás koordinálását, elszámolását. A rendszer újabb funkciókkal bővült a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú "Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért" projekt keretében. Belépés a rendszerbe
 • Keretgazdálkodás
  • A Keretgazdálkodás rendszer az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. A rendszerben a felhasználók kezdeményezhetik témaszámok nyitását, témaszámok megszüntetését, főkeret nyitásokat, szervezetnyitásokat, majd a folyamatot interaktív módon követhetik nyomon. Belépés a rendszerbe
 • Köztartozásmentes adózói adatbázis
  • A Köztartozásmentes adózói adatbázis az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. Az Adózás rendjéről szóló törvény szerint az olyan kifizetés, amely közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött szerződés alapján történne, és meghaladja a havonta nettó módon számított 200.000 HUF-ot – visszatartási kötelezettség nélkül – , csak abban az esetben teljesíthető, ha a szállító a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással rendelkezik, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az adatbázis használata ellenőrzést jelent munkatársaink számára a fenti tv. maradéktalan betartása céljából. Belépés a rendszerbe
 • eMedSolution
  • Az eMedSolution olyan integrált egészségügyi informatikai rendszer, amely a modern gyógyítás és informatika igényeihez alkalmazkodó korszerű technológiákat alkalmazva teljes mértékben kiszolgálja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ betegellátással kapcsolatos feladatait - a betegfelvételtől a gyógyítási protokollok adminisztrálásán keresztül a tételes betegszámláig. A rendszer képes integrálni a gyógyítási tevékenység alapvető adminisztratív és finanszírozási tevékenységeinek támogatásán túl más gyártók által szállított informatikai megoldások szolgáltatásait, pl. laboratóriumi rendszerek; diagnosztikai képalkotó rendszerek (PACS); betegélelmezési rendszerek; betegazonosító-, betegbehívó-, tájékoztató rendszerek; vezetői informatikai rendszerek. Mindezt nemzetközi szabványok alkalmazásával biztosítja (HL7, DICOM-3,HISA, stb.) Az eMedSolution által alkalmazott web alapú technológia lehetővé teszi a legkorszerűbb vezeték nélküli megoldások, mobil kommunikációs eszközök (PDA, Tablet PC, mobiltelefon, stb.) illetve a modern távközlési technikák (GPRS, GSM, BlueTooth) alkalmazását.
 • Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás
  • A Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás rendszer az Egyetem saját fejlesztésű webalkalmazása. A Munkabiztonsági Önálló Osztály látja el a Debreceni Egyetem területén annak tűz, munka, környezet, és polgári védelmi feladatait, koordinálja a munkabiztonsági tevékenységet a nyíregyházi, hajdúböszörményi, karcagi, kisvárdai, nagykállói, kisújszállási és nagyhegyesi szervezeti egységekben. Az Osztály tűz- és munkavédelmi oktatási anyagai a Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás honlapján regisztráció után bárki számára hozzáférhető. Belépés a rendszerbe
 • Neptun
  • A Neptun a Debreceni Egyetem egységes elektronikus tanulmányi rendszere, melynek feladata a hallgatói tanulmányi és pénzügyi adminisztráció, az oktatási és oktatásszervezési feladatok, valamint a belső és külső adatjelentések kiszolgálása. A tanulmányi rendszernek jelenleg mintegy 36 ezer aktív felhasználója van. Az egyetem a rendszerben vezeti minden hallgató elektronikus leckekönyvét. A Neptunban kerül rögzítésre a hallgató tanulmányaihoz kapcsolódó minden információ, továbbá valamennyi hallgatói ki- és befizetés. A rendszerből állítják elő a hallgató tanulmányaihoz kapcsolódó okiratokat, igazolásokat. A Neptun fontos eszköze az elektronikus ügyintézésnek, kérvénykezelésnek. A Neptunban kezelik az intézmény által indított képzések tantervét, a meghirdetett tárgyak leírását, jellemzőit, az órarendi információkat, oktatói adatokat. A tárolt adatok alapján összetett kimutatások, elemzések készíthetők. A Neptun a VIR egyik legfontosabb alaprendszere. A tanulmányi rendszerből történnek a hallgatókra és oktatókra vonatkozó hatósági adatszolgáltatások. Belépés a rendszerbe
 • Pályázat Nyilvántartó-rendszer
  • Az Egyetem Pályázatnyilvántartó Rendszerének célja az, hogy az Egyetemen benyújtásra kerülő, illetve már folyamatban lévő pályázatok a programban meghatározott szempontok szerint egységes nyilvántartásban szerepeljenek. A rendszer lehetővé teszi, hogy a pályázatok állapota nyomonkövethető legyen a témában érintett valamennyi résztvevő számára a témavezetőtől egészen az egyetemi vezetés legfelsőbb szintjéig. A program lehetőséget biztosít a pályázatok rögzített szempontok szerinti leválogatására, mely jelentősen megkönnyíti a különböző hatóságok felé az adatszolgáltatást. Belépés a rendszerbe
 • SAP ERP 6.0
  • Az SAP ERP 6.0 rendszerben valósítja meg az Egyetem gazdasági folyamatainak adminisztrációját és gazdálkodásának nyilvántarátását. Jelenleg használt modulok: pénzügy (FI), értékesítés (SD), eszközgazdálkodás (AM), anyaggazdálkodás (MM), kontrolling (CO), költségvetés-menedzsment (KVM).
 • SAPortál
  • A SAPortál Rendszer a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013 számú "Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért" projekt keretében készült el. A rendszerben valósul meg az SAP ERP 6.0 rendszerrel foglalkozó egyetemi dolgozók (felhasználók, oktatók, hallgatók) képzésének menedzsmentje és az SAP-s szakmai anyagok rendszerezett nyilvántartása. Belépés a rendszerbe
 • TeSzla, elektronikus TElefonSZámLA részletezők
 • TILA, Telefonos IgénylőLApok
  • A vezetékes és mobiltelefonokkal kapcsolatos igénylőlapok webes űrlapok formájában érhetők el, legyen az igénylés típusa akár létrehozás, módosítás, vagy törlés. A telefonmellékek, közvetlen számok, személyi kódok, mobilelőfizetések igénylési munkafolyamatának lépcsői: kezdeményezés, engedélyezés, kivitelezés és telefonkönyvi rögzítés, melyhez kapcsolódóan meghatározott feladata, külön szerepköre van a kezdeményezőnek, engedélyezőnek, kivitelezőnek és a telefonkönyvesnek.

 • Utazásszervezési rendszer
  • Az egyetemi fejlesztésű Utazásszervezési rendszer célja a külföldi kiküldetések kezdeményezési és elszámolási folyamatainak egyszerűsítése, az átfutási idők csökkentése, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó nemzetközi utazásszervezési szolgáltatások támogatása. A folyamatok egyértelmű egymásra épülése, a bizonylatok egységes leképezése, és az adminisztráció felgyorsítása érdekében a rendszer workflow alapú. Belépés a rendszerbe
 • Vállalkozói Szerződések
  • Az egyetemi fejlesztésű Vállalkozói Szerződések rendszer célja az Egyetem szerződéskötési folyamatainak egységesítése, hatékonyságának növelése, a papír alapú ügyintézés volumenének csökkentése, ezáltal környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása. A Kancellária eltökélt szándéka a szerződéskötések, és azokkal kapcsolatban felmerülő további munkafolyamatok gyorsítása, egységes rendszerben kezelése, folyamatosan nyomon követve egy adott kezdeményezés életciklusát. Belépés a rendszerbe
 • Webes Táblázatkitöltő Rendszer
  • A Websheets rendszer az Egyetem kötelező számviteli adatszolgáltatásait, beszámolóit nyilvántartó, saját fejlesztésű webes táblázatkitöltő alkalmazás. Belépés a rendszerbe

Frissítés dátuma: 2020.07.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.